Spory sądowe, postępowania karne z udziałem przedsiębiorców

Na rzecz swoich Klientów adwokat Iwona Mastalerz prowadzi postępowania sądowe, które w uzasadnionych przypadkach jest poprzedzane postępowaniem polubownym, by uniknąć żmudnych procesów sądowych.

Reprezentuje swoich Klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w postępowaniach gospodarczych, cywilnych i karnych.