Sprawy cywilne

Powierzone Kancelarii sprawy cywilne są prowadzone zarówno w postępowaniu sądowym, jak również w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Gdy jest to uzasadnione, zlecone sprawy poprzedzane są negocjacjami z przeciwnikiem lub poddawane pod mediację, prowadzoną przez profesjonalnego mediatora. Taki system pracy pozwala na szybsze i mniej kosztowne uzyskanie spodziewanego efektu.

Reprezentuje Swoich Klientów między innymi w następujących czynnościach:

  • opracowywanie, analiza i negocjowanie wszelkich umów cywilnoprawnych, w szczególności ocena potencjalnych ryzyk i przedstawienie adekwatnych sposobów ich eliminacji;
  • dochodzenie należności;
  • rozwiązywanie umów;
  • sprawy lokalowe, ochrona praw najemców i lokatorów w sprawach o eksmisję;
  • zastępstwo przed sądami, prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym;