Szkolenia

Oferta dla przedsiębiorców obejmuje organizację szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej Klienta. Problematyka proponowanych szkoleń dotyczyć może wskazanych przez Klienta zagadnień prawnych typowych dla jego firmy w związku z jej funkcjonowaniem na rynku, w szczególności i zabezpieczania należności, umów gospodarczych oraz prawa pracy.

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie specjalistycznej wiedzy w formie zrozumiałego przekazu, a także pozwala na wymianę doświadczeń związanych z tematyką szkolenia.