Umowy handlowe

Oferta dla przedsiębiorców obejmuje analizę i ocenę wszystkich umów, których stroną są Klienci Kancelarii. Analiza ma na celu zapewnienie Klientom bezpieczny udział w obrocie prawnym. Uwzględniając specyfikę branży Klienta, sporządzam dla niego wzory umów, ogólnych warunków umów oraz wszystkie pisma niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej (min. wezwania, oświadczenia woli, odpowiedzi na monity itp.).