Szanowni Państwo,

Coraz więcej obszarów życia prywatnego i gospodarczego uregulowanych jest przepisami prawa. Obwarowania te często są niezrozumiałe, a przepisy niejednoznaczne i zmienne. Jeśli w Państwa życiu pojawiają się dylematy prawne serdecznie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwony Mastalerz, działa na rynku od dwunastu lat, zajmuje się obsługą prawną klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Do sprawy każdego klienta podchodzę indywidualnie, rzetelnie analizuję fakty, rzeczowo i przystępnie odpowiadam na pytania. Cechuje mnie poszanowanie dla tradycyjnie wysokich standardów wykonywania zawodu Adwokata. W swojej pracy skupiam się na poszukiwaniu skutecznych rozwiązań i odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby klientów, stawiam na ścisłą i aktywną współpracę. Efektem takiego podejścia jest pełne zrozumienie sytuacji prawnej przez moich zleceniodawców i właściwy wybór z możliwych opcji działania.

Gwarantuję Państwu pełną poufność, zaangażowanie i reprezentację na każdym etapie postępowania.

Dla Państwa wygody zapraszam do biura w Nowym Sączu i w Limanowej.

Serdecznie polecam swoje usługi i zapraszam do kontaktu

podpis adwokat Iwona Mastalerz
Adwokat Iwona Mastalerz

 

ZAKRES USŁUG

Przedsiębiorcy

Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej cechuje szczególna złożoność i konieczność podejmowania przez przedsiębiorców bieżącej reakcji na zmieniające się potrzeby rynku.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwony Mastalerz zapewnia obsługę prawną dla polskich małych i średnich przedsiębiorców. Oferuję stałe i kompleksowe doradztwo oraz skuteczne rozwiązania dostosowane do indywidualnej sytuacji firmy. Skupiam się na działaniach umożliwiających sprawne realizowanie procesów biznesowych przy maksymalnym zabezpieczeniu interesów moich klientów.

Tworzenie i rejestracja podmiotów gospodarczych, prawo spółek

Pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej planowanej działalności gospodarczej, więcej…

Windykacja należności

Zarządzanie wierzytelnościami poprzez rozwiązania maksymalizujące ich bezpieczeństwo, więcej…

Umowy handlowe

 Analiza i ocena wszystkich umów, których stroną są Klienci Kancelarii, więcej…

Prawo pracy

Oferta dla podmiotów gospodarczych obejmuje doradztwo w bieżących sprawach z zakresu prawa pracy, więcej…

Spory sądowe, postępowania karne z udziałem przedsiębiorców

 Reprezentuje Klientów w postępowaniach gospodarczych, cywilnych i karnych, więcej…

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

Opracowywanie stosownych wniosków, pism i skarg w toku postępowań administracyjnych, więcej…

Szkolenia

Organizacja szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej Klienta, więcej…

ZAKRES USŁUG

Klienci Indywidualni

Adwokat Iwona Mastalerz oferuje wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz administracyjnego. Podejmując działania w zleconych przez Klientów sprawach, dba by zastosowane środki prawne sprawnie rozwiązywały pKancelaria Adwokacka Adwokat Iwony Mastalerz zapewnia osobom fizycznym pomoc w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Gwarantuję moim klientom indywidualne podejście i rzetelne informacje oraz stały wgląd w aktualny stan ich sprawy. Działając w imieniu klienta dbam o sprawne rozwiązanie problemu, starając się minimalizować koszty ponoszone przez klienta. Gwarantuję również, że wszelkie informacje pozyskane od klientów objęte są tajemnicą adwokacką i są chronione prawem.

Sprawy karne i wykroczenia

Obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz o wykroczenia. Reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, więcej…

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne w postępowaniu sądowym, jak również w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, więcej…

Sprawy rodzinne

Reprezentuje Klientów w sprawach o podział majątku, alimenty, ustalenie władzy rodzicielskie, więcej…

Sprawy o rozwód i separację

Reprezentowanie Klientów w sprawach o rozwód lub separację, więcej…

Sprawy spadkowe

Pomoc prawna dotycząca problematyki prawa spadkowego, więcej…

Sprawy dotyczące nieruchomości

Sporządzenie lub analiza treści umów oraz ustalenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości, więcej…

Sprawy konsumenckie

Pomocy w kontaktach ze sprzedawcami oraz zastępowanie Klientów w sporach sądowych, więcej…

Sprawy ze stosunku pracy

Pomoc prawna na każdym etapie trwania stosunku pracy, więcej…

Odszkodowania

Reprezentowanie Klientów w sprawach o odszkodowanie, więcej…

Przydatne informacje

Małżeńskie ustroje majątkowe – to warto wiedzieć

Jak wynika z przepisów prawa rodzinnego, podstawowym ustrojem majątkowym, który łączy małżonków jest majątkowa wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy prawa z chwilą zawarcia związ…

Alimenty po rozwodzie. Jak długo?

Obowiązek świadczenia alimentacyjnego pomiędzy małżonkami po rozwodzie jest kontynuacją obowiązku wzajemnej pomocy, który powstał przez zawarcie związku małżeńskiego. Z reguły Sąd …

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i majątkiem dziecka oraz prawo rodziców do wychowania dzi…

Opieka naprzemienna

Coraz popularniejszym rozwiązaniem w zakresie opieki nad dzieckiem po rozwodzie jest opieka naprzemienna. Z mojej praktyki zawodowej jako adwokata mogę stwierdzić, że Sąd…

Wszystko o dziedziczeniu ustawowym

Dziedziczenie ustawowe to kolejność dziedziczenia po spadkodawcy określony przez przepisy prawa. Występuje najczęściej w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po …

Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód

Swoim Klientom zawsze powtarzam, że nie ma szybkich rozwodów. Mogą być łatwe lub trudne, ale nigdy szybkie. Czasami całe postępowanie trwa kilka miesięcy, a innym razem sprawa…

Przemoc w rodzinie w świetle prawa karnego

W ostatnim czasie nie ma chyba tygodnia, aby w mediach nie pojawiły się szokujące i bulwersujące opinie publiczną doniesienia na temat przemocy wobec osób słabszych,…

Jak wygląda procedura Niebieskiej Karty?

Procedura Niebieskiej Karty jest narzędziem służącym do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Procedura ta obejmuje szereg czynności, które są podejmowane i realizowane przez&…

Rozwód – Czy jest mi potrzebny adwokat?

Rozwód jest zarówno bardzo istotnym, jak i trudnym momentem dla małżonków decydującychsię na rozstanie. Z dotychczasowego doświadczenia zawodowego wiem, że ze względu natowarz…

SIEDZIBA W NOWYM SĄCZU

Siedziba Kancelarii Adwokackiej

Nowy Sącz, ul. Gabriela Narutowicza 3

FILIA W LIMANOWEJ

Filia Kancelarii Adwokackiej

Limanowa, ul. Józefa Marka 15