Opieka naprzemienna

Coraz popularniejszym rozwiązaniem w zakresie opieki nad dzieckiem po rozwodzie jest opieka naprzemienna. Z mojej praktyki zawodowej jako adwokata mogę stwierdzić, że Sądy coraz częściej decydują o orzeczeniu tego typu opieki nad dzieckiem. Główną zaletą takiego rozwiązania jest zachowanie prawidłowych i stałych relacji dziecka z każdym rodzicem. Obowiązujące przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszczają taką formę opieki, jednak wyłącznie pod warunkiem wypracowania porozumienia rodziców w tym zakresie.

Jeżeli w Państwa ocenie takie rozwiązanie pozostaje w interesie wszystkich członków rodziny, niezbędne jest uzgodnienie planu rodzicielskiego. Z reguły prowadzenie z małżonkiem dialogu w trakcie rozwodu jest utrudnione, dlatego warto rozważyć oddanie sprawy w ręce zaufanego adwokata i podjęcie rokowań w tym zakresie, aby uzgodnić plan wychowawczy.

W planie wychowawczym (porozumieniu wychowawczym) powinny znaleźć się wszystkie możliwe szczegółowe postanowienia tj. zasady dotyczące wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Porozumienie wychowawcze powinno składać się z kilku części dotyczących kontaktów (w tym w okresie wakacji, ferii czy świąt), szkoły, zdrowia i finansów.

Oczywiście ustalenie opieki naprzemiennej wpływa na kwestię alimentacji dziecka, dlatego też w tej sprawie konieczne jest porozumienie rodziców. To zgodne ustalenia rodziców zawarte w planie rodzicielskim określą sposób rozłożenia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka w wyroku. Dlatego też przy prowadzeniu rozmów w trakcie rozwodu należy wnikliwie rozważyć sposób rozłożenia alimentów na każdego rodzica z uwzględnieniem potrzeb dziecka i możliwości majątkowych każdej ze stron.

Jeśli opisana kwestia Państwa dotyczy zapraszam do kontaktu. Chętnie pomogę w podjęciu najlepszej decyzji i podejmę się reprezentowania Państwa w takich sprawach sądowych.