Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

W toku postępowań administracyjnych obsługuję swoich klientów poprzez:

  • opracowywanie wniosków, pism i skarg;
  • realizację stosowanych działań przed wszystkimi organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi;- doradztwo w zakresie planowanych działań i ich długofalowych skutków.