Wszystko o dziedziczeniu ustawowym

Dziedziczenie ustawowe to kolejność dziedziczenia po spadkodawcy określony przez przepisy prawa. Występuje najczęściej w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. Do dziedziczenia ustawowego powołane są osoby określone w ustawie Kodeks Cywilny w art. 931-940. Przepisy te określają, kto i w jakich częściach… Czytaj dalej »Wszystko o dziedziczeniu ustawowym