Rozwód – Czy jest mi potrzebny adwokat?


Rozwód jest zarówno bardzo istotnym, jak i trudnym momentem dla małżonków decydujących
się na rozstanie. Z dotychczasowego doświadczenia zawodowego wiem, że ze względu na
towarzyszące takiej decyzji silne emocje wielu Klientom bardzo trudno dostrzec i zrozumieć, że
celem takiego postępowania o rozwód jest nie tylko zakończenie ich małżeństwa, ale przede
wszystkim uregulowanie wielu ważnych spraw na przyszłość dotyczących ich dzieci czy też
wspólnego majątku.

Jeśli zastanawiasz się, czy na sprawie rozwodowej jest Ci potrzebny adwokat, zapraszam do
przeczytania tego artykułu.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu
postępowania cywilnego Klienta samodzielnie działającego jako strona procesu o rozwód
obowiązują takie same skomplikowane zasady procesowe jak profesjonalnych pełnomocników.
Oznacza to, że prowadzący sprawę o rozwód sędzia oczekuje od takiej osoby precyzyjnego
określenia żądań sformułowanych w pismach procesowych, przeprowadzenia postępowania
dowodowego i przesłucha świadków. Niezastosowanie się do tych ustawowych rygorów lub
nieumiejętne przeprowadzenie postępowania dowodowego może skończyć się dla Ciebie
przegraniem sprawy o rozwód lub wpłynąć negatywnie na Twoją sytuację prawną w przyszłości
i przyszłych bataliach sądowych.

Adwokat na sprawie rozwodowej rzeczywiście odgrywa szczególną rolę. Przede wszystkim jego
działania mają wpływ na szybszy bieg sprawy. Dlaczego? Wszechstronne omówienie sytuacji
prawnej Klienta i później złożenie w imieniu Klienta pozwu bez żadnych braków
w formalnościach to istotny powód, dla których warto posiadać adwokata.

Dzięki współpracy z adwokatem masz pewność, że pełnomocnik zna Twoją prawdziwą sytuację
finansową oraz majątkową oraz Twoje oczekiwania co do wyniku sprawy. Wykorzysta wszelkie
instrumenty procesowe, abyś nie była/był pokrzywdzona/pokrzywdzony. W razie konieczności
ustalenia alimentów dla dzieci lub jednego z małżonków zadba, aby były płacone już w czasie
trwania procesu. Reprezentując Cię na rozprawie, będzie bronił Twoich interesów.

Pamiętaj, że duże znaczenie na treść wyroku w sprawie rozwodowej ma Twoja współpraca
z adwokatem, dlatego nie należy mieć obaw powiedzieć mu o wszystkim, co jest istotne dla
sprawy. Wszystkie informacje przekazane adwokatowi objęte są tajemnicą adwokacką, a użyte
są wyłącznie w interesie Klienta dla uzyskania oczekiwanych przez niego celów w procesie.

Procesu rozwodowego z całą pewnością nie można zlekceważyć. Potrzebujesz bardzo dobrego
przygotowania na każdą ewentualność i właśnie dlatego ogromną pomocą okazuje się wsparcie
adwokata. Adwokat zobowiązany jest kierować się wyłącznie interesem swojego Klienta.
Z uwagi na to, że do końca całego postępowania o rozwód (czyli do rozpoznania ewentualnej
apelacji przed Sądem II instancji) nie wiesz, w jaki sposób Twój były partner odniesie się do
wielu kwestii lub czym może zaskoczyć, zmuszony jesteś przygotować się na każdą taką
zmianę. Nie mając dostatecznej wiedzy i doświadczenia oraz nie znając przepisów prawa,
sprawa rozwodowa bez adwokata może zakończyć się na Twoją niekorzyść.

Adwokat w ogromnej mierze wspiera swoich Klientów również psychicznie. Występując na
rozprawie bez adwokata, nie można liczyć na pomoc urzędników sądowych czy sędziego
znajdujący się na sali rozpraw, ponieważ są to osoby, które obowiązuje bezstronność.

Truizmem będzie stwierdzenie, że od wyroku sprawy rozwodowej zależy Twoja dalsza
przyszłość. Jego konsekwencje są daleko idące, bo dotyczą przyszłego podziału majątku
dorobkowego oraz obowiązku alimentacyjnego zarówno w stosunku do małoletnich dzieci jak
i samych małżonków oraz sytuacji dzieci tj. ich miejsca zamieszkania, władzy rodzicielskiej czy
kontaktów z rodzicem opuszczającym po rozwodzie dom rodzinny.

Jeśli rozważacie Państwo rozstanie z małżonkiem lub separację zapraszam do kontaktu. Chętnie
przybliżę Państwu kwestię dotyczące postępowania o rozwód lub o separację, aby mogli
Państwo podjąć decyzję najlepszą dla siebie. Specjalizuję się w prowadzeniu procesów o
rozwód, dlatego jeśli uznacie Państwo, że nasza współpraca byłaby dla Państwa korzystna
podejmę się reprezentowania Państwa w takich sporach.