Sprawy administracyjne

W toku postępowań administracyjnych reprezentuje swoich Klientów przed wszystkimi organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi poprzez opracowywanie stosownych wniosków, pism i skarg.