Sprawy dotyczące nieruchomości

Przed zawieraniem jakichkolwiek umów dotyczących nieruchomości (min. umowy kupno-sprzedaży, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane) rekomenduję konsultacje prawne, są to bowiem zagadnienia skomplikowane i mogące skutkować poważnymi następstwami.

Adwokat Iwona Mastalerz oferuje sporządzenie umów lub analizę ich treści oraz ustalenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości. Czynności te umożliwią identyfikację potencjalnych zagrożeń dla klienta i pozwalają na znalezienie sposobu ich eliminacji.

Reprezentuję też swoich klientów we wszystkich postępowaniach sądowych dotyczących ochrony własności nieruchomości, wynikających z naruszenia prawa sąsiedzkiego min. spory o przebieg granicy, ustalenie służebności np. drogi koniecznej, jak również w postępowaniach przed sądem wieczysto-księgowym.