Sprawy karne i wykroczenia

Dla swoich klientów podejmuję się obrony w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz o wykroczenia. Dbam o to, by prowadzony proces był rzetelny, a uczestniczące w nim organy wymiaru sprawiedliwości nie naruszały gwarancji procesowych klienta.

Reprezentuję klientów również w procesach karnych dotyczących ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dzięki aktywnemu udziałowi adwokata w takim postępowaniu przed prokuraturą i sądami pokrzywdzeni mają możliwość sprawnego dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych. Pozwala to na ułatwienie lub uniknięcie późniejszego prowadzenia procesu cywilnego, a także oszczędza czas i środki.