Sprawy rodzinne

Wszelkie sprawy i spory rodzinne to zagadnienia o wyjątkowym charakterze. Rozumiejąc ich specyfikę dokładam starań, aby przebiegały z jak najmniejszym narażeniem emocjonalnym naszych Klientów. Adwokat koncentruje się na jak najlepszym zabezpieczeniu interesów majątkowych klientów, a jednocześnie stara się chronić klienta, a zwłaszcza jego rodzinę przed negatywnymi konsekwencjami procesu.

Reprezentuję moich klientów w następujących postępowaniach:

  • sprawach między małżonkami tj. o rozwód i separację, sprawy o podział majątku dorobkowego;
  • w sprawach między rodzicami a dziećmi tj. o alimenty i egzekucja roszczeń alimentacyjnych, o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i zarządu majątkiem nieletniego dziecka;
  • w innych sprawach rodzinnych tj. o ubezwłasnowolnienie, z zakresu kurateli;