Sprawy ze stosunku pracy

Pomagam w dochodzeniu praw pracowniczych. Reprezentuję moich Klientów w sporach sądowych z pracodawcą min. w sporach:

  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych;
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy w sytuacji braku umowy na piśmie etc.

Oferuję również pomoc prawną na każdym etapie trwania stosunku pracy.