Umowy handlowe

Właściwie opracowane dokumenty są gwarancją bezpieczeństwa firmy w obrocie prawnym.

Dla moich klientów uwzględniając specyfikę ich działalności i branży oferuję:

  • analizę i ocenę wszelkich umów, których są stroną;
  • opracowanie wzorów umów oraz ogólnych warunków umów;
  • sporządzanie wszelkich pism niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.