Mediacja w sprawie o rozwód. Czy warto?

Rozwód to bardzo trudna decyzja, a rozstanie z osobą, która miała nam towarzyszyć „do końca życia” to traumatyczne przeżycie. W polskiej rzeczywistości takie sprawy są bardzo emocjonalne, często towarzyszy im walka i poczucie krzywdy. Czy warto zatem skorzystać z mediacji? Czy też lepiej oddać się pod decyzję sądu?

Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi.

W sprawach o rozwód mediacja może przyczynić się do rozwiązania konfliktu między małżonkami i w razie wypracowania zgodnego porozumienia we wszystkich kwestach spornych sprawnego zakończenia procesu, bez antagonizowania jej uczestników.

Jednak postępowanie to jest przydatne tylko wtedy, gdy małżonkowie potrafią i nadal chcą ze sobą rozmawiać. Nie sprawdza się zatem, jeśli w małżeństwie dochodziło do przemocy domowej lub innych negatywnych zjawisk powodujących traumatyczne odczucia u jednej lub obydwu stron. Trudno bowiem wówczas mówić o dobrowolności.

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy partnerom w procesie uzgodnień, za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności.

Mediator pomaga małżonkom w zdefiniowaniu wszystkich kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego je, dostępnego oraz świadomego porozumienia.

Mediacja może się odbyć wyłącznie za zgodą obu partnerów, a sąd nie może zmusić małżonków do udziału w takim postępowaniu. W każdej chwili mogą oni od niej odstąpić, bez wskazywania przyczyny swojej decyzji.

Małżonkowie mogą wskazać mediatora bądź zdecydować się na wyznaczenie go przez sąd. Mediator powinien być wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez sąd.

Mediator najpierw rozmawia z każdą ze stron osobno. Następnie zaprasza strony na wspólną rozmowę, aby pomóc im wypracować porozumienie. Przebieg postępowania ma charakter poufny, a rozmowy z mediatorem są objęte tajemnicą. Poufność mediacji oznacza również, że w przypadku zawarcia porozumienia do sądu trafia wyłącznie protokół określający ostateczne ustalenia stron.

Ugoda ma moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd.

Jeśli Państwa sytuacja na to pozwala zachęcam do skorzystania z takiej formy ustalania zasad rozstania. Może to być droga szybsza, niż sądowa batalia.

Przed przystąpieniem do mediacji zalecam omówienie kwestii objętych mediacją z adwokatem prowadzącym Państwa sprawę rozwodową.

Osobiście zawsze pomagam swoim klientom w przygotowaniu się do mediacji. Dzięki temu wiedzą jak określać swoje oczekiwania, oraz mają pewność, że podjęte w obecności mediatora ustalenia są rzeczywiście tymi oczekiwanymi przez klienta rozwiązaniami.

Proszę też pamiętać, że mediacja to jedno z rozwiązań. Jeśli mają Państwo wewnętrzny opór przed spotkaniem z byłym partnerem, lub widzą inne przeszkody zawsze pozostaje oddanie sprawy w ręce zaufanego adwokata. To rozwiązanie daje Państwu gwarancję właściwego zabezpieczenia Państwa interesów i pozwala na mniejsze zaangażowanie emocjonalne w czasie rozwodu. Jeśli opisana sytuacja Państwa dotyczy zapraszam do kontaktu, chętnie pomogę Państwu w podjęciu najlepszej decyzji.