Prawo pracy

W zakresie wszelkich działań związanych z zatrudnianiem i zarządzaniem pracownikami oferuję przedsiębiorcom:

  • sporządzanie umów oraz innych dokumentów;
  • bieżące doradztwo;
  • reprezentowanie pracowników lub pracodawców w sporach pracowniczych.