Spory sądowe, postępowania karne z udziałem przedsiębiorców

Aby uniknąć żmudnych procesów sądowych rekomenduję i oferuję swoim klientom prowadzenie postępowań polubownych. W przypadku dojścia do konieczności sądowego rozstrzygnięcia sporu realizuję:

  • pełne przygotowanie klienta do wystąpienia w sądzie;
  • zastępstwo w postępowaniach przed sądami powszechnymi w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.