Sprawy cywilne

Moja Kancelaria prowadzi dla swoich klientów sprawy cywilne w postępowaniu sądowym, jak również w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. W uzasadnionych przypadkach zlecone sprawy poprzedzane są osobistymi negocjacjami z przeciwnikiem lub poddawane pod mediację. Mediacje zawsze  prowadzone są przez profesjonalnego mediatora. Taki system pracy pozwala moim klientom na szybsze i mniej kosztowne uzyskanie oczekiwanego efektu. Klienci na każdym etapie sprawy są informowani o jej aktualnym statusie i podejmowanych przeze mnie działaniach, mają możliwość aktywnego uczestnictwa w sprawie.

Reprezentuję swoich klientów między innymi w następujących czynnościach:

  • opracowywanie, analiza i negocjowanie wszelkich umów cywilnoprawnych, w szczególności ocena potencjalnych ryzyk i przedstawienie adekwatnych sposobów ich eliminacji;
  • dochodzenie należności;
  • rozwiązywanie umów;
  • sprawy lokalowe, ochrona praw najemców i lokatorów w sprawach o eksmisję;
  • zastępstwo przed sądami, prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym;