Sprawy konsumenckie

W wielu sprawach dnia codziennego osoby fizyczne stają się konsumentami (np.: zawierając umowy kupna-sprzedaży z przedsiębiorcami). Brak wiedzy i nieświadomość przysługujących im uprawnień często jest wykorzystywana przez sprzedawców w prowadzonych przez nich procedurach reklamacyjnych. Moim klientom udzielam pomocy w kontaktach ze sprzedawcami oraz zastępuję ich w sporach sądowych w razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji.