Windykacja należności

Częstym ograniczeniem związanym z windykacją należności jest konieczność połączenia zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa z utrzymaniem dalszych relacji z ich kontrahentami.

Rozumiem te sytuacje i opierając się na wieloletnich doświadczeniach wypracowałam optymalny model prowadzenia postępowań windykacyjnych nakierowany na szybką reakcję wobec nierzetelnych klientów.

Proponuję Państwu:

  • prowadzenie negocjacji z kontrahentami;
  • prowadzenie postępowań polubownych nakierowanych na odzyskanie wierzytelności bez konieczności ponoszenia opłat sądowych;
  • reprezentację w postępowaniach nakazowych i upominawczych o zapłatę;
  • reprezentację w postępowaniach komorniczych.